Premie Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg 2023 bekend

De premie van de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen is vastgesteld op €134,90 per maand per volwassene, op basis van het wettelijk eigen risico van € 385,-. De premie van de basisverzekering van HollandZorg is vastgesteld op €140,90 per maand per volwassene, op basis van het wettelijk eigen risico van € 385,-. Kinderen onder de 18 zijn bij beide verzekeringen gratis meeverzekerd. Met de premies kan Salland Zorgverzekeraar, ondanks de forse kostenstijging van zorg ook in 2023 garanderen dat goede zorg gewaarborgd blijft. 
 

De zorgkosten in het Nederlandse zorglandschap stijgen al jaren; het aantal inwoners groeit en gemiddeld genomen leven we langer. De vraag naar zorg groeit, de hoge personeels- en energiekosten en de inflatie zorgen voor een forse stijging van de zorgkosten. “Logisch, maar niet acceptabel; we moeten de stijgende kostentrend echt doorbreken om nu en in de toekomst passende zorg te kunnen blijven bieden”, aldus Petra Teunis, voorzitter Raad van Bestuur van Salland Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg zijn onderdelen van Salland Zorgverzekeraar). 

Gezondheid zonder zorgen

“Om de trend van stijgende zorgkosten te doorbreken is een nieuwe aanpak nodig.” Salland Zorgverzekeringen zet al lange tijd samen met een groeiend aantal zorgorganisaties in op gezondheid met als eerste doel de vraag naar zorg te verminderen. Voorkomen is beter dan genezen en niet voor alle klachten is zorg de oplossing. “Zo stimuleren we om meer te bewegen door bijvoorbeeld het inzetten van De Beweegmakelaar, het steunen van ruim 170 sportverenigingen via de Salland Clubactie en door het sponsoren van sportevenementen. En heb je bijvoorbeeld acute, korte of langdurige zorg nodig is, dan staan we natuurlijk voor je klaar,” garandeert Petra Teunis. “Het belangrijkste is dat we iedereen nu en in de toekomst passende zorg kunnen blijven bieden.”

 

Goede zorg zonder winstoogmerk

"Als zorgverzekeraar hebben wij geen winstoogmerk; 97% van de opbrengsten van de zorgpremies gaat rechtstreeks door naar de zorg. De overige inkomsten zijn om de organisatie en overige kosten te dekken en om reserves aan te houden zodat verzekerden kunnen blijven vertrouwen op een organisatie die de uitgaven kan blijven betalen”, benadrukt Petra Teunis. Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg ontkomen er dit jaar niet aan om, evenals vele andere zorgverzekeringen, en ondanks de inzet van reserves, de premie te verhogen. “Daarom is de inzet op gezondheid en verminderen van de zorgvraag zo ontzettend belangrijk. Alleen dan kunnen we voorkomen dat de premies onbetaalbaar worden.” 

 

Meer informatie over premies en aanvullende verzekeringen:

Verzekerden ontvangen per e-mail of post alle informatie.