Zorginkoop mondzorg

Onze visie op zorg: mondzorg

Mondzorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Veel van de zorg wordt vanuit de tandartsverzekering vergoed. Alleen waar sprake is van bijzondere tandheelkunde of mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar bestaat een vergoeding vanuit de basisverzekering. Ook mondzorg die wordt verricht door de kaakchirurg wordt meestal vanuit de basisverzekering vergoed.

De zorg die Salland Zorgverzekeringen vergoedt wordt geleverd door tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en centra voor bijzondere tandheelkunde. Soms roept de tandarts de hulp van een tandprotheticus in voor het maken van implantaten.

1. Visie op zorg

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan prijs- en kwaliteitscriteria. Wij maken eveneens afspraken om notaverkeer voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de tandarts zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert, in plaats van de nota naar u te sturen. Vaak is dit het geval bij tandartsen waar veel van onze verzekerden gebruik van maken.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

U bent vrij in het kiezen van uw zorgverlener. Gaat u naar een zorgverlener waar wij een overeenkomst mee hebben gesloten, dan hoeft u de rekening niet voor te schieten. Uw zorgverlener declareert dan rechtstreeks bij ons. Mocht u nog een deel zelf moeten betalen, dan ontvangt u van ons hiervoor een rekening. U vindt een zorgverlener via onze Zorgzoeker.

3. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.