Zorginkoop

Afspraken met zorgverleners


Salland Zorgverzekeringen zet zich in voor uitstekende zorg. Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van zorg en de prijs van zorg.

Zorginkoopbeleid


Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons zorginkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

Waar wij naar kijken bij zorginkoop

 

In het algemeen kijken wij bij de inkoop van zorg naar de volgende punten:

 

 • Voldoende zorg
  Zijn er voldoende zorgverleners beschikbaar voor al onze verzekerden?
   
 • Kwaliteit van zorg
  Voldoen zorgverleners aan kwaliteitsnormen van bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
   
 • Effectieve zorg
  Hanteren zorgverleners in hun praktijk de landelijke behandelrichtlijnen en zorgstandaarden?
   
 • Klantinbreng
  Gebruiken zorgverleners de inbreng van hun klanten in hun dienstverlening?
   
 • Transparantie
  Zijn zorgverleners transparant over hun ambities en de manier waarop ze hun dienstverlening willen realiseren?
   
 • Passende zorg
  Past de zorg bij de zorgvraag van onze klanten?


Naast bovenstaande punten houden wij bij de zorginkoop ook de kosten in de gaten. Mede doordat we bij de inkoop goed op de kosten te letten, kunnen we de premie van uw zorgverzekering betaalbaar houden.

Zorginkoop per zorgvorm


Voor meer informatie over de zorginkoop kiest u in het linkermenu een zorgvorm. U leest dan waar wij de nadruk op leggen bij de inkoop van die zorg.