Zittend ziekenvervoer

Vergoeding zittend ziekenvervoer 2018

 1. Wat is zittend ziekenvervoer?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Voorschrift nodig voor zittend ziekenvervoer
 4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2018
 5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2018
 6. Eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is zittend ziekenvervoer?

Zittend ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto of taxi óf openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder;
 • naar een instelling waarin u verblijft (niet voor een deel van een dag). Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar uw woning of een andere woning, als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste twee punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ambulancevervoer valt niet onder zittend ziekenvervoer.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed, als u:

 • nierdialyses moet ondergaan;
 • oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan;
 • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op intensieve kindzorg.

Onder zittend ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • u bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor u bijzonder onredelijk. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hoe wij dat bepalen;
 • het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig;
 • vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

3. Aanvraagformulier invullen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer, stuurt u ons een aanvraagformulier dat is ingevuld door uw huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2018

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van zittend ziekenvervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

 • de vergoeding van zittend ziekenvervoer met de (eigen) auto is € 0,30 per kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming;
 • vergoeding per openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel;
 • maakt u gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%.
 • maakt u gebruik van niet-gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding € 1,49 per kilometer.

5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2018

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer vanaf uw woonadres naar de plaats waar u zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.
 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2018
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar.


Binnen de maximale vergoeding per kalenderjaar vergoeden wij:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer;
 • de kosten van openbaar vervoer met de laagste klasse;
 • de kosten van vervoer met een door ons gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,70 per kilometer voor vervoer door een niet-gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,30 per kilometer voor vervoer met een particuliere auto.

6. Eigen bijdrage zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €101,- per kalenderjaar. Bekijk de polisvoorwaarden (pdf) voor de situaties waarin de wettelijke eigen bijdrage niet geldt.

7. Eigen risico zittend ziekenvervoer

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Voor zittend ziekenvervoer kunt u gebruik maken van een auto van uzelf of van iemand anders. Verder mag u gebruik maken van een (gecontacteerd) taxibedrijf of openbaar vervoerbedrijf.

 

Wij hebben met taxibedrijven afspraken gemaakt over zittend ziekenvervoer. Met onze zorgzoeker vindt u de gecontracteerde taxibedrijven bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

9. Toestemming zittend ziekenvervoer aanvragen

Voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor vergoeding van begeleiding vanuit uw aanvullende verzekering heeft u ook vooraf toestemming van ons nodig. Bij uw aanvraag om toestemming moet u de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen.

Vraagt u toestemming voor vergoeding van uw begeleiding? Stuur ons dan ook een toelichting van de verwijzer op de noodzaak van de begeleiding.

Uw aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering