Reiskosten bij ziekenbezoek

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat zijn reiskosten bij ziekenbezoek?
  2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Vergoeding reiskosten bij ziekenbezoek in 2021
  4. Eigen bijdrage
  5. Geen eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn reiskosten bij ziekenbezoek?

Als u in een ziekenhuis ligt, dan kunnen uw gezinsleden u bezoeken voor ziekenbezoek. Voor het vervoer naar het ziekenhuis kunnen zij dan gebruik maken van eigen vervoer. De reiskosten kunnen bestaan uit de kosten voor brandstof (benzine), openbaar vervoer of taxikosten. 

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Voor vergoeding van vervoer bij ziekenbezoek gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gezinslid dat bij u op ziekenbezoek komt, woont op hetzelfde adres als u en is ook bij Salland Zorgverzekeringen verzekerd.
  • U ligt meer dan veertien dagen achter elkaar in een ziekenhuis in Nederland. Het recht op vergoeding gaat in op de vijftiende dag dat u aaneengesloten in een ziekenhuis in Nederland ligt .
  • U krijgt zorg die (voor een deel) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De afstand tussen uw woonadres en het ziekenhuis is minimaal veertig kilometer*.

*) Wij berekenen het aantal kilometers aan de hand van de snelste route volgens de routeplanner van de ANWB.

3. Vergoeding reiskosten bij ziekenbezoek in 2021

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer voor maximaal drie ziekenbezoeken per week.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering geen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar

4. Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar. Maakt u meer kosten dan onze maximale vergoeding? U betaalt dan zelf het verschil.

5. Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor vervoer uw eigen auto gebruiken of gebruikmaken van een taxi of het openbaar vervoer.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering