Voorwaardelijk toegelaten zorg

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen.

Een behandeling die tot het basispakket behoort, is een behandeling die voldoet aan het criterium van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling voldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering conform artikel 2.1 lid 5 van het Besluit zorgverzekering (Bz) en artikel 2.2 van de Regeling zorgverzekering (Rz). De effectiviteit van deze behandelingen is nog onvoldoende aangetoond, maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De minister kan in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen voorwaardelijk toelaten. U vindt de behandelingen op de Lijst voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vergoedingen 2022

Vergoeding voorwaardelijk toegelaten zorg

Voorwaardelijk toegelaten zorg is vaak onderdeel van een ander onderwerp. U kunt in het artikel over de betreffende onderwerpen vinden op welke vergoeding u recht heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet als de zorg onderdeel is van de zorg die genoemd wordt in onze verzekeringsvoorwaarden (artikel 5 en 6 van de Specifieke bepalingen voor de basisverzekering).

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.