Voetverzorging

Voetverzorging bestaat uit de algemene behandeling van voeten.
Been wordt nagelopen bij de fysiotherapeut
Been wordt nagelopen bij de fysiotherapeut
Voetverzorging bestaat uit de algemene behandeling van voeten.

De volgende behandelingen en zorg vallen onder voetverzorging:

  • podotherapie en podologie;
  • steunzolen;
  • pedicurebehandeling.

Heeft u diabetes, kijk dan bij de vergoeding van preventieve voetzorg.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een pedicurebehandeling als u last heeft van:

  • reumatoïde artritis (een vorm van reuma) waarbij de voeten zijn aangedaan, of;
  • een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes.

Deze behandelingen mogen worden gegeven door een podotherapeut, een podoloog of een pedicure. In de paragraaf 'Bij wie kunt u terecht' leest u wie welke behandeling mag geven

Verwijzing nodig voor een pedicurebehandeling

Voor een pedicurebehandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Stuur een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de rekening.

Vergoeding voetverzorging

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van voetverzorging.

Basispolis
bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
75% tot maximaal € 125,- per kalenderjaar
Top
75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, podotherapie en podologie.

Eigen bijdrage

Wij vergoeden in 2022 maximaal 75% van de kosten van de voetverzorging. Het resterende bedrag betaalt u zelf.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor voetverzorging terecht bij de volgende zorgaanbieders:

  • een podotherapeut voor podotherapie;
  • een registerpodoloog en een podoposturaal therapeut voor podologie;
  • een pedicure voor pedicurebehandelingen.

Steunzolen moet u aanschaffen bij een podotherapeut, registerpodoloog, podoposturaal therapeut of een erkende leverancier van medische hulpmiddelen die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging orthopedische schoentechnici (NVOS) en is erkend door de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).


Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.