Verloskundige zorg

Verloskundige zorg is zorg die verloskundigen plegen te bieden. U en uw baby kunnen de zorg voor, tijdens en na de bevalling krijgen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Verloskundige zorg is zorg die verloskundigen plegen te bieden. U en uw baby kunnen de zorg voor, tijdens en na de bevalling krijgen.

Onder verloskundige zorg valt ook:

 • informatie en advies over prenatale screening tijdens de zwangerschap (counseling). Prenatale screening is onderzoek naar aangeboren afwijkingen;
 • echoscopie (echo) in de 20e week van de zwangerschap;
 • combinatietest; bestaat uit nekplooimeting en serumtest (bloedonderzoek), wanneer u hiervoor een medische indicatie heeft*.
 • niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij medische indicatie. Er is ook sprake van medische indicatie als uit de combinatietest blijkt dat er een aanmerkelijke kans is dat uw kind het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau heeft;
 • invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij medische indicatie. Er is ook sprake van medische indicatie als uit een combinatietest of een NIPT blijkt dat er een aanmerkelijke kans is dat uw kind het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau heeft.

* Vanaf 1 oktober 2021 wordt de combinatietest niet meer uitgevoerd. Daarom vervalt de vergoeding hiervoor per 1 oktober 2021. De reden is dat de NIPT veel betrouwbaarder is dan de combinatietest, waardoor steeds minder zwangere vrouwen kiezen voor de combinatietest. Door de lage deelname is de kwaliteit van de test niet langer te waarborgen, omdat laboratorium en echoscopisten de test onvoldoende vaak kunnen uitvoeren.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor verloskundige zorg

Voor verloskundige zorg in een ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, of verpleegkundig specialist, verloskundige of physician assistant.

Vergoeding verloskundige zorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten van verloskundige zorg. Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd geboortecentrum.

tarievenlijst per 12 nov
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor verloskundige zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Heeft u een medische indicatie voor bevalling in het ziekenhuis? Dan betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer in een ziekenhuis.

Bevalt u in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische indicatie, dan geldt de eigen bijdrage wel (voor het gebruik van de verloskamer). De berekening van de eigen bijdrage is conform kraamzorg in een instelling zoals beschreven onder de kosten en vergoeding van kraamzorg.

Geen eigen risico

De kosten van verloskundige zorg tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:

 • de kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgaanbieder;
 • de kosten van de NIPT;
 • indirecte kosten, zoals geneesmiddelen en vervoerskosten.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor verloskundige zorg terecht bij de volgende zorgverleners:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een geboortecentrum;
 • een door ons gecontracteerde geboortezorgorganisatie;
 • een echoscopisch centrum (alleen voor echoscopisch onderzoek).

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.