Trombosezorg

Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in de bloedvaten. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in de bloedvaten. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen.

Trombosezorg bestaat uit:

  • het regelmatig afnemen van bloedmonsters;
  • noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de stollingstijd van uw bloed te bepalen;
  • noodzakelijke apparatuur om zelf de stollingstijd van uw bloed te meten;
  • uw opleiding om de stollingstijd van uw bloed te meten, de meetapparatuur te gebruiken en de begeleiding van u bij het meten;
  • het advies aan u over het gebruik van geneesmiddelen om de bloedstolling te be├»nvloeden.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor trombosezorg

U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

Vergoeding trombosezorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van trombosezorg:
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor trombosezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor trombosezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van trombosezorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een trombosedienst mag de trombosezorg verlenen. U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.