Trombosezorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is trombosezorg?
 2. Verwijzing nodig voor trombosezorg
 3. Vergoeding trombosezorg in 2021
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is trombosezorg?

Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in de bloedvaten. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen. Trombosezorg bestaat uit:

 • het regelmatig afnemen van bloedmonsters;
 • noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de stollingstijd van uw bloed te bepalen;
 • noodzakelijke apparatuur om zelf de stollingstijd van uw bloed te meten;
 • uw opleiding om de stollingstijd van uw bloed te meten, de meetapparatuur te gebruiken en de begeleiding van u bij het meten;
 • het advies aan u over het gebruik van geneesmiddelen om de bloedstolling te beïnvloeden.

2. Verwijzing nodig voor trombosezorg

U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

3. Vergoeding trombosezorg in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van trombosezorg:
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top  geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor trombosezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor trombosezorg.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van trombosezorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een trombosedienst mag de trombosezorg verlenen. U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering