Transplantatiezorg

Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiënt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiënt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van transplantatiezorg als de zorg bestaat uit:

  1. Transplantaties van weefsels en organen, als de transplantatie is verricht in een EU-/EER-land. Als de transplantatie is verricht in een ander land dan een EU-/ EER-land moet de donor in dat land wonen en uw echtgenoot, uw geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van u zijn.
  2. Specialistische geneeskundige zorg bij de selectie van de donor.
  3. Specialistische geneeskundige zorg bij de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de donor.
  4. Behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
  5. Zorg tijdens de ziekenhuisopname van de donor voor de selectie of operatie. De zorg duurt tot maximaal dertien weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is de zorg tot maximaal zes maanden na het einde van de opname.
  6. Vervoer van de donor binnen Nederland dat te maken heeft met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot dertien weken (of zes maanden) na het einde van de opname. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
  7. Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont. Het moet dan gaan om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland. Het vervoer moet plaatsvinden per laagste klasse openbaar vervoer, of per auto als dat medisch noodzakelijk is. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan komt het vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.
  8. Overige kosten die een donor moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor een screening in het land waar de donor woont.

Verwijzing nodig voor transplantatiezorg

Voor transplantatiezorg heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie. Bijvoorbeeld als de transplantatie niet kan worden uitgesteld.

Vergoeding transplantatiezorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van transplantatiezorg.

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Bent u donor? De kosten van de transplantatiezorg die u krijgt zijn voor rekening van de ontvanger van het transplantatiemateriaal. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger.

Als de genoemde periode onder kopje 2 onderdeel 5 verstreken is, dan komen de kosten van de transplantatiezorg ten laste van uw basisverzekering. Deze kosten tellen niet mee voor uw verplicht eigen risico of het eventuele vrijwillig eigen risico.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor transplantatiezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van transplantatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Voor de uitzonderingen hierop raadpleeg onze algemene voorwaarden.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor transplantatiezorg terecht in een transplantatiecentrum.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.