Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden is ondersteuning in de avond en nacht aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Nachtelijke thuiszorg voor stervenden is ondersteuning in de avond en nacht aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Wel kunnen zij hulp bieden bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Met nachtelijke thuiszorg krijgen naasten de gelegenheid om rust te nemen of rustig te slapen.

Vergoedingen 2022

Vergoeding nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van vrijwilligershulp voor nachtelijke thuiszorg voor stervenden voor maximaal een maand.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar *)
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar *)

De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor nachtelijke thuiszorg. Wel vergoeden wij de kosten tot een maximaal bedrag per jaar. Zijn de kosten van de nachtelijke thuiszorg hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor nachtelijke thuiszorg terecht bij vrijwilligers van een organisatie die is aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland). Op de website van de VPTZ Nederland vindt u een organisatie bij u in de buurt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.