Stoppen met roken-programma

Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een ‘stoppen met roken’-programma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het ‘stoppen met roken’-programma.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Wanneer u wilt stoppen met roken, dan kunt u hiervoor een ‘stoppen met roken’-programma volgen. Geneesmiddelen kunnen deel uitmaken van het ‘stoppen met roken’-programma.

U heeft geen recht op een stoppen-met-roken-programma als u begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg.

Vergoedingen 2022

Vergoeding stoppen met roken

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van één ‘stoppen met roken’-programma per kalenderjaar. Medicijnen worden alleen vergoed als u een 'stoppen met roken'-programma volgt. 

Basispolis
100%, max. 1 x p.jr.
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het ‘stoppen met roken’-programma uit de basisverzekering.

Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het eigen risico’. De kosten tellen daarom niet mee voor het verplicht eigen risico. De kosten tellen wel mee voor het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen het 'stoppen met roken'-programma aanbieden:

  • een huisarts;
  • een zorgaanbieder die:
    • is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken; en
    • de geboden interventie levert conform de zorgmodule Stoppen met Roken en welke voldoet aan de richtlijn ‘Behandeling van Tabaksverslaving en Stoppen met Roken ondersteuning;
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.