Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep waardoor iemand onvruchtbaar wordt. Een sterilisatie is mogelijk bij mannen en vrouwen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Een sterilisatie is een ingreep waardoor iemand onvruchtbaar wordt. Een sterilisatie is mogelijk bij mannen en vrouwen.

Vergoedingen 2022

Vergoeding sterilisatie

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van een sterilisatie.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

Bij Top: Niet-gecontracteerde zorg: maximaal € 500,- voor de totale behandeling.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor een sterilisatie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een sterilisatie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Geen eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een sterilisatie terecht bij een (gecontracteerd) ziekenhuis en een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Ook huisartsen waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt, mogen de zorg verlenen. Huisartsen waarmee wij algemene afspraken voor huisartsenzorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder.

Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor sterilisatie.


Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.