Specifieke patientgroepen

Vergoeding zorgverzekering in 2020

  1. Wat is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen?
  2. Vergoeding geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in 2020
  3. Geen wettelijke eigen bijdrage
  4. Eigen risico
  5. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen?

U heeft recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose), mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking van achttien jaar en ouder. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van functionele autonomie, voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

 

U heeft geen recht op de zorg als u een Wlz-indicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt.

2. Vergoeding 

De kosten van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed.

Onder deze geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen valt niet:

  • door andere beroepsgroepen, zoals gedragswetenschappers en paramedici, geleverde geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

3. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen.

4. Eigen risico

De kosten van geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen tellen mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

 

5. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een arts verstandelijk gehandicapten.

U moet een verwijzing hebben van een huisarts.
< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering