Second opinion

Bij een second opinion gaat u voor een diagnose of advies naar een andere zorgverlener dan de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. 
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Bij een second opinion gaat u voor een diagnose of advies naar een andere zorgverlener dan de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. 

De andere zorgverlener is werkzaam op hetzelfde vakgebied als de oorspronkelijke zorgverlener. Maakt u gebruik van een second opinion, dan blijft u onder behandeling van uw oorspronkelijke zorgverlener.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor second opinion

Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. De geldigheidsduur van de verwijzing is twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Vergoeding second opinion

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een second opinion.
Basispolis
100%, na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een second opinion geldt geen wettelijke eigen bijdrage, tenzij voor de zorg waarvoor u een second opinion ontvangt een wettelijke eigen bijdrage geldt. In dat geval geldt voor de second opinion ook een wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van een second opinion tellen mee voor het eigen risico als voor die zorg ook het eigen risico geldt. Geldt voor de zorg geen eigen risico, dan geldt het eigen risico ook niet voor de second opinion.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie u onder behandeling bent.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.