Second opinion

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is een second opinion?
  2. Verwijzing nodig voor second opinion
  3. Vergoeding second opinion in 2021
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een second opinion?

Bij een second opinion gaat u voor een diagnose of advies naar een andere zorgverlener dan de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. De andere zorgverlener is werkzaam op hetzelfde vakgebied als de oorspronkelijke zorgverlener. Maakt u gebruik van een second opinion, dan blijft u onder behandeling van uw oorspronkelijke zorgverlener.

2. Verwijzing nodig voor second opinion

Voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. De geldigheidsduur van de verwijzing is twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

3. Vergoeding second opinion in 2021

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een second opinion.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een second opinion geldt geen wettelijke eigen bijdrage, tenzij voor de zorg waarvoor u een second opinion ontvangt een wettelijke eigen bijdrage geldt. In dat geval geldt voor de second opinion ook een wettelijke eigen bijdrage. 

5. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van een second opinion tellen mee voor het eigen risico als voor die zorg ook het eigen risico geldt. Geldt voor de zorg geen eigen risico, dan geldt het eigen risico ook niet voor de second opinion.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie u onder behandeling bent.

Voor meer informatie of vragen over een second opinion kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering