Revalidatiezorg

Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doet dit onder leiding van een medisch specialist.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doet dit onder leiding van een medisch specialist.

Let op: voor geriatrische revalidatiezorg geldt een andere vergoeding.

Gaat u naar een ongecontracteerde zorgaanbieder? Dat moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandelend arts meesturen met de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit).

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van revalidatiezorg als u de zorg nodig heeft om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. De handicap is een gevolg van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel, wat leidt tot beperkingen in de communicatie, het verstandelijk vermogen of gedrag.

Verwijzing nodig voor revalidatiezorg

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts.

Vergoeding revalidatiezorg

In 2023 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van revalidatiezorg.
Basispolis
100%, max. 6 maanden na verwijzing medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor revalidatiezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder medisch-specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor revalidatiezorg.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van de revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een revalidatiecentrum mogen de revalidatiezorg verlenen. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts (hoofdbehandelaar).

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.