Preventieve voetzorg

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heeft u vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heeft u vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg.

De preventieve voetzorg omvat het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen 1 tot en met 4, zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera 2019. Een individueel behandelplan bepaalt het daadwerkelijke aantal verrichtingen dat u ontvangt.

De preventieve voetzorg bestaat uit:

 • Jaarlijks voetonderzoek (screening);
 • Afhankelijk van het zorgprofiel, de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren;
 • Voorlichting over aanpassing van uw leefstijl als onderdeel van de behandeling;
 • Advies over geschikt schoeisel.

Onder preventieve voetzorg valt niet verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels om uitsluitend cosmetische of verzorgende redenen. Op basis van de Simm's classificatie en andere factoren is de voetzorg aan diabetici onderverdeeld in de zorgprofielen. Uw huisarts of podotherapeut stelt uw zorgprofiel vast.

Preventieve voetzorg kan ook onderdeel zijn van ketenzorg of medisch-specialistische zorg. Als dat het geval is, dan krijgt u de kosten van preventieve voetzorg vergoed vanuit die zorgsoort.

Vergoedingen 2022

Overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging

Onderstaand vindt u een overzicht in welke situatie u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering.

Podotherapie, podologie;

 • U heeft recht op vergoeding van pedicurebehandelingen als u last heeft van:
 • reumatoïde artritis (een vorm van reuma), waarbij de voeten zijn aangedaan; of
  een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes.
Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding voor voetverzorging vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Wij hanteren een maximumvergoeding voor preventieve voetzorg door een niet-gecontracteerde podotherapeut. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor
niet-gecontracteerde zorg
.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde podotherapeut, dan moet u een kopie van de verwijzing meesturen bij het indienen van de eerste nota. Uit de nota moet duidelijk worden welke zorg u heeft ontvangen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Vanuit onze AV-pakketten ‘Plus’ en ‘Top’ heeft u recht op de vergoeding van pedicurebehandelingen als u reuma (reumatoïde artritis) heeft, waarbij de voeten zijn aangedaan, of als u last heeft van een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

Eigen risico

De kosten van preventieve voetzorg tellen niet mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht

 • Voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1): een pedicure, een podotherapeut of een huisarts;
 • Voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2, 3 en 4): een podotherapeut of een huisarts.

En:

 • Voor pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering kunt u terecht bij de pedicure. De pedicure dient te zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Pedicure met specialisatie diabetische voet of medische pedicure of voetverzorging bij Reumapatiënten. Indien de zorg wordt verleend door een gecontracteerde aanbieder zal deze de zorg ook declareren. U hoeft in dat geval niet zelf te betalen aan de zorgverlener.

Een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1) zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2 en hoger) verlenen in opdracht van de podotherapeut. In dat geval is de podotherapeut de hoofdbehandelaar en brengt de podotherapeut de zorg in rekening.

Verwijzing nodig voor preventieve voetzorg

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant voor preventieve voetzorg door een pedicure of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken welk type diabetes u heeft en onder welk zorgprofiel u valt.

Als een niet-gecontracteerde zorgaanbieder de zorg verleent, moet u een kopie van de verwijzing meesturen met het indienen van de eerste nota. 

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet u meesturen bij het indienen van de eerste nota.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.