Persoonlijke alarmering

Persoonlijke alarmeringsapparatuur is een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties een telefoonkiesautomaat aan kunt zetten.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Persoonlijke alarmeringsapparatuur is een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties een telefoonkiesautomaat aan kunt zetten.

Deze automaat legt dan contact met een centrale die 24 uur per dag bemand is. Als het nodig is, komt een hulpverlener naar u toe voor hulp. U kunt ook iemand uit uw omgeving als contactpersoon aanwijzen.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelen.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

U heeft recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) als u een lichamelijke beperking heeft en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig;
  • u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen;
  • u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u mogelijk wel via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur krijgen. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en u heeft een voorschrift van een arts, dan krijgt u in 2023 een volledige vergoeding van de huurkosten en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. De levering moet plaatsvinden door een gecontracteerde leverancier. U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar).

U krijgt geen vergoeding van service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale. Meer informatie leest u in ons Reglement Hulpmiddelen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van een alarmeringssysteem voor sociale alarmering en de daarbij horende aansluitkosten. Een leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen. Onder de vergoeding vallen geen abonnementskosten of eventuele kosten van opvolging na een oproep.

Basispolis
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
Maximaal € 200,- per kalenderjaar

De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur, bij medische indicatie. U betaalt wel de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering? Wij vergoeden de kosten van sociale alarmering tot een maximaal bedrag per jaar. Wanneer de kosten hoger zijn dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen, dan betaalt u het resterende bedrag.

Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen.

Bij wie kunt u terecht?

Voor persoonlijke alarmeringsapparatuur kunt u terecht bij een door ons gecontracteerde leverancier. Deze leverancier beoordeelt of u een medische indicatie heeft voor persoonlijke alarmeringsapparatuur en zal – indien er sprake is van een medische indicatie – contact met u opnemen voor het leveren en plaatsen van de apparatuur. Voor sociale alarmering kunt u terecht bij een leverancier van hulpmiddelen.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.