Persoonlijke alarmering

Vergoeding zorgverzekering 2019

 1. Wat is persoonlijke alarmeringsapparatuur?
 2. Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?
 3. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
 5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2019
 6. Eigen bijdrage
 7. Geen eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat is persoonlijke alarmeringsapparatuur?

Persoonlijke alarmeringsapparatuur is een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties een telefoonkiesautomaat aan kunt zetten. Deze automaat legt dan contact met een centrale die 24 uur per dag bemand is. Als het nodig is, komt een hulpverlener naar u toe voor hulp. U kunt ook iemand uit uw omgeving als contactpersoon aanwijzen.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

2. Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

U heeft recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) als u een lichamelijke beperking heeft en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig;
 • u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen;
 • u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u mogelijk wel via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur krijgen. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur.

3. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en u heeft een voorschrift van een arts, dan krijgt u in 2019 een volledige vergoeding van de huurkosten en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. De levering moet plaatsvinden door een gecontracteerde leverancier. U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar).


U krijgt geen vergoeding van service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale. Meer informatie leest u in ons Reglement Hulpmiddelen (pdf).

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 90% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

5. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen in 2019

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van een alarmeringssysteem voor sociale alarmering en de daarbij horende aansluitkosten. Een leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen.
 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar*


*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

6. Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur, bij medische indicatie. U betaalt wel de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering? Wij vergoeden de kosten van sociale alarmering tot een maximaal bedrag per jaar. Wanneer de kosten hoger zijn dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen, dan betaalt u het resterende bedrag.

7. Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen.

8. Bij wie kunt u terecht?

Voor persoonlijke alarmeringsapparatuur kunt u terecht bij een door ons gecontracteerde leverancier. De leverancier zal dan de aanvraag doen. Voor sociale alarmering kunt u terecht bij een leverancier van hulpmiddelen. Met onze online zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) leverancier bij u in de buurt.

U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

9. Persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen

U kunt persoonlijke alarmeringsapparatuur aanvragen bij Salland. Stuur een voorschrift van uw arts naar:

Salland verzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij of u een medische indicatie heeft voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • U heeft een medische indicatie. U ontvangt een toewijzingsbrief. Dat betekent dat u recht heeft op persoonlijke alarmering vanuit de basisverzekering. Wij geven de leverancier opdracht tot levering.
 • U heeft geen medische indicatie. U ontvangt een schriftelijke afwijzing. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Voor persoonlijke alarmeringsapparatuur kunt u ook direct terecht bij een door ons gecontracteerde leverancier. De leverancier zal dan de aanvraag doen.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering