Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Overige geneeskundige (huisartsen)zorg is zorg die grenst aan huisartsenzorg. Hiervoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aparte prestatiebeschrijvingen vastgesteld.

De overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten;
  • koemelkallergie test (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest).

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig

Voor overige geneeskundige zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2022 recht op deze vergoeding.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisvrezekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

Geen eigen risico

De kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij de volgende zorgaanbieders:

  • voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten:
    • een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG;
  • voor koemelkallergie test (Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietest):
    • een zorgaanbieder die hiervoor door ons is gecontracteerd.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.