Orthodontie (beugel)

Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Dat is mogelijk met bijvoorbeeld een beugel. Een tandarts of orthodontist kan de zorg verlenen.

Deze pagina gaat over orthodontie voor personen jonger dan 18 jaar. Bent u ouder dan 18 en heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel)? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Met een tandartsverzekering komt u in aanmerking voor vergoeding van orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

Geen verwijzing nodig voor orthodontie

Voor zorg door een orthodontist heeft u geen verwijzing nodig.

Vergoeding orthodontie

Vanuit de tandartsverzekering heeft een verzekerde tot 18 jaar recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie. Heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel)? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar*
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar*

De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

  • algemene tandheelkundige zorg;
  • techniekkosten*;
  • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
  • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
  • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

U heeft recht op vergoeding van de volgende prestatiecodes**:

 Type behandeling  Prestatiecode
 Beugels (orthodontie)  alle F-codes eindigend op de letter 'A'

Techniekkosten bij de hiervoor genoemde codes krijgt u vergoed tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende behandeling is opgenomen in de Lijst maximale vergoeding techniekkosten (PDF).

Prestatiecodes zijn codes voor behandelingen. U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts. De prestatiecodes zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie.

Geen eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor zorg terecht bij een tandarts of orthodontist.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2022

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.