Orthodontie in bijzondere gevallen

Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Orthodontie omvat zorg van orthodontische aard die tandartsen plegen te bieden. Het is een specialisme binnen de mondzorg. 

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Er is sprake van orthodontie in bijzonder gevallen wanneer u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel) heeft.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen wanneer u een ernstige ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel heeft. De orthodontie moet nodig zijn om een tandheelkundige functie te behouden of te verkrijgen. Ook moet medebehandeling van andere zorg (multidisciplinaire behandeling) noodzakelijk zijn. U heeft vooraf toestemming van ons nodig. In de algemene verzekeringsvoorwaarden leest u wat u bij uw aanvraag voor toestemming moet meesturen.

Verwijzing nodig voor orthodontie

Voor zorg door een orthodontist heeft u een verwijzing nodig van een tandarts, huisarts of tandarts specialist.

Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie in bijzondere gevallen.
Basispolis
bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis gebit: 100% (door orthodontist)
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie in bijzondere gevallen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van orthodontie in bijzondere gevallen tellen mee voor uw verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor zorg terecht bij een orthodontist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.