Ooglidcorrectie

Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een ooglidcorrectie als:

  • u door uw verslapte of verlamde bovenoogleden een ernstige beperking van uw gezichtsvermogen heeft;
  • uw aandoening het gevolg is van een aangeboren afwijking;
  • uw aandoening het gevolg is van een bij de geboorte aanwezig chronische aandoening.

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

Verwijzing nodig voor ooglidcorrectie

U heeft voor een ooglidcorrectie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Vergoeding ooglidcorrectie

Basispolis
100%, bij ernstige gezichtsveldbeperking, aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening (na verwijzing huisarts/medisch specialist)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een ooglidcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, medisch specialist en een oogkliniek mogen de ooglidcorrectie uitvoeren.

Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt. Bij uw aanvraag voor de vergoeding stuurt u een kopie mee van de verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.