Ooglidcorrectie

Vergoeding ooglidcorrectie 2019

 1. Wat is een ooglidcorrectie?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor ooglidcorrectie
 4. Vergoeding ooglidcorrectie in 2019
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?
 8. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een ooglidcorrectie?

Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een ooglidcorrectie als:

 • u door uw verslapte of verlamde bovenoogleden een ernstige beperking van uw gezichtsvermogen heeft;
 • uw aandoening het gevolg is van een aangeboren afwijking;
 • uw aandoening het gevolg is van een bij de geboorte aanwezig chronische aandoening.

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

3. Verwijzing nodig voor ooglidcorrectie

U heeft voor een ooglidcorrectie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding ooglidcorrectie in 2019

 

Zorgverzekering Vergoeding 2019
Basisverzekering 100% bij de gevallen onder kop 2

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een ooglidcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, medisch specialist en een oogkliniek mogen de ooglidcorrectie uitvoeren.


Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

8. Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt. Bij uw aanvraag voor de vergoeding stuurt u een kopie mee van de verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist.

 

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering