Ooglidcorrectie

Vergoeding ooglidcorrectie 2021

 1. Wat is een ooglidcorrectie?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor ooglidcorrectie
 4. Vergoeding ooglidcorrectie in 2021
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?
 8. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een ooglidcorrectie?

Bij een ooglidcorrectie laat u het teveel aan huid verwijderen als u verslapte of verlamde bovenoogleden heeft.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een ooglidcorrectie als:

 • u door uw verslapte of verlamde bovenoogleden een ernstige beperking van uw gezichtsvermogen heeft;
 • uw aandoening het gevolg is van een aangeboren afwijking;
 • uw aandoening het gevolg is van een bij de geboorte aanwezig chronische aandoening.

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

3. Verwijzing nodig voor ooglidcorrectie

U heeft voor een ooglidcorrectie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

4. Vergoeding ooglidcorrectie in 2021

 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij de gevallen onder kop 2

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een ooglidcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, medisch specialist en een oogkliniek mogen de ooglidcorrectie uitvoeren.


Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

8. Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van een ooglidcorrectie heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt. Bij uw aanvraag voor de vergoeding stuurt u een kopie mee van de verwijzing door uw huisarts of een medisch specialist.

 

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering