Mechanische beademing

Mechanische beademing is beademing van iemand die zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft de persoon een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Mechanische beademing is beademing van iemand die zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft de persoon een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af.

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis. Wanneer de beademing thuis plaatsvindt, dan is dit op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig 

U heeft voor mechanische beademing in 2022 een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of klinisch technoloog.

Vergoeding mechanische beademing

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van mechanische beademing.

Vindt de mechanische beademing plaats in een beademingscentrum, dan valt onder deze zorg:

  • de noodzakelijke mechanische beademing;
  • de medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing.

Vindt de mechanische beademing plaats bij u thuis, dan valt onder deze zorg:

  • de apparatuur voor de mechanische beademing. Het beademingscentrum stelt de apparatuur voor elke behandeling gebruiksklaar ter beschikking;
  • de medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met de mechanische beademing;
  • een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten (stroomkosten). Vul hiervoor het declaratieformulier Tegemoetkoming stroomkosten thuisbeademing in.
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor mechanische beademing naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor mechanische beademing.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van mechanische beademing mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een beademingscentrum mag de zorg verlenen. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.