Mantelzorgmakelaar

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is een mantelzorgmakelaar?
  2. Vergoeding zorgverzekering in 2021
  3. Geen wettelijke eigen bijdrage
  4. Geen eigen risico
  5. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. U kunt een mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.

2. Vergoeding zorgverzekering in 2021

In 2021 heeft u vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top 80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar

 

Let op: de kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd.

3. Geen wettelijke eigen bijdrage

Wij vergoeden 80% van de kosten van een mantelzorgmakelaar tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Kosten boven dit maximumbedrag zijn voor uw eigen rekening.

4. Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

5. Bij wie kunt u terecht?

Een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) mag de zorg verlenen. Kijk op de website van de BMZM voor meer informatie.

Bij vragen of voor meer informatie kunt u ook bellen naar onze Zorgadvieslijn: (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.
 

< Terug naar vergoedingenonverzicht zorgverzekering