Logopedie

Vergoeding zorgverzekering 2020

 1. Wat is logopedie?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgverlener
 4. Vergoeding logopedie in 2020
 5. Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is logopedie?

Logopedie omvat zorg die logopedisten plegen te bieden. Logopedie richt zich op het behandelen of verhelpen van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor een vergoeding van logopedie in aanmerking als:

 • de zorg een geneeskundig doel heeft, en;
 • van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

Onder de zorg valt ook stottertherapie.

 

Onder de zorg valt niet:

 • De behandeling van een achterstand in de taalontwikkeling door een dialect of het spreken van een andere taal;
 • de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid;

 • de behandeling van dyslexie.

3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgverlener

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, orthopedagoog of jeugdarts. Deze verwijzing stuurt u mee als u de factuur bij ons indient. U hoeft geen verwijzing te hebben wanneer de zorgverlener gecontracteerd is en de cursus 'Directe Toegankelijkheid' met goed gevolg heeft afgerond.

4. Vergoeding logopedie in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van logopedie:
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor logopedie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

7. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

 • Preverbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Preverbale logopedie van de NVLF.
 • Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF;

 • Individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF.
 • Integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF.
 • logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze aansluiting is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2019.

 • overige logopedie: een logopedist.

   

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) logopedist bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder. 


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering