Lensimplantatie

Bij een lensimplantatie wordt een 'extra' lens in het oog geïmplanteerd, die altijd blijft zitten. Door een lensimplantatie hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Bij een lensimplantatie wordt een 'extra' lens in het oog geïmplanteerd, die altijd blijft zitten. Door een lensimplantatie hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.

Vergoedingen 2022

Vergoeding lensimplantatie

U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor een lensimplantatie.

Bij bepaalde medische indicaties kunt u een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of contactlens-intolerantie. De medische indicatie moet blijken uit de verwijzing van de huisarts of medisch specialist. U heeft vooraf onze toestemming nodig bij vergoeding vanuit de basisverzekering.

Als er een multifocale of torische lens geplaatst moet worden en deze niet vergoed wordt uit de basisverzekering, bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van de (meer)kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op een vergoeding van maximaal €500,- voor een lensimplantatie. Deze vergoeding omvat ook de meerkosten van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Onder de dekking vallen niet de kosten van lensimplantaties die op grond van de basisverzekering worden vergoed.

Basispolis
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Eigen bijdrage

Voor lensimplantaties geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Wij vergoeden lensimplantaties vanuit de aanvullende verzekering tot een maximumbedrag. Zijn de kosten van de lensimplantatie hoger dan de maximumvergoeding, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan telt de behandeling vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor lensimplantaties naar een ziekenhuis of een oogkliniek gaan.

Gaat u naar een ziekenhuis of oogkliniek met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.