Kraamzorg

Vergoeding zorgverzekering 2020

 1. Wat is kraamzorg?
 2. Vergoeding kraamzorg in 2020
 3. Wettelijke eigen bijdrage
 4. Geen eigen risico
 5. Bij wie kunt u terecht?
 6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is kraamzorg?

Kraamzorg is zorg aan moeder en kind na de bevalling. Onder kraamzorg valt alleen de zorg gedurende de eerste tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Hoeveel uur kraamzorg u per dag krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

De zorgaanbieder en verloskundigen stellen het aantal uren kraamzorg in overleg met ons vast. Bij de bepaling van het aantal uren kraamzorg hanteren wij het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf). Het aantal uren en dagen is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

 

 • Voor het krijgen van de kraamzorg moet u zich bij ons aanmelden. Als u dit doet voor de twintigste week van de zwangerschap, kunnen wij tijdig voldoende zorg regelen. Aanmelden kan telefonisch via 079 34 30 450 of maak gebruik van het online aanmeldformulier.
 • Bent u nog niet bevallen en overweegt u een thuisbevalling? Vergeet dan niet het kraampakket te bestellen. Gratis bij de aanvullende verzekering Plus of Top.

2. Vergoeding kraamzorg in 2020

Vanuit de basisverzekering krijgt u kraamzorg voor 100% vergoed, min de eigen bijdrage.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijk eigen bijdrage

3. Wettelijke eigen bijdrage

 • Voor kraamzorg bij u thuis, een kraam(zorg)hotel of geboortecentrum geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,50 per uur.
 • Verblijft u zonder medische noodzaak in een ziekenhuis? U betaalt dan een wettelijke eigen bijdrage van €18,- per dag voor u, en €18,- per dag voor uw kind. Kost het verblijf in de instelling meer dan €127,50 per dag? Dan betaalt u ook het bedrag boven deze €127,50.
 • Heeft u een medische indicatie voor bevalling in een ziekenhuis of instelling, dan betaalt u geen eigen bijdrage voor kraamzorg tijdens het verblijf van u en uw kind in de instelling.

4. Geen eigen risico

De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

5. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor kraamzorg terecht bij geboortecentra, kraamverzorgenden, een geboortezorgorganisatie die hiervoor door ons is gecontracteerd of ziekenhuizen.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Voor vragen over kraamzorg kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Maakt u gebruik van kraamzorg door een kraamzorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren dan een maximumvergoeding voor kraamzorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan betaalt u het verschil.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering