Vergoeding kraamzorg

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering krijgt u kraamzorg voor 100% vergoed, min de eigen bijdrage.

 

Kraamzorg is zorg aan moeder en kind na de bevalling. Onder kraamzorg valt alleen de zorg gedurende de eerste tien dagen vanaf de dag van de bevalling. Hoeveel uur kraamzorg u per dag krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

De zorgaanbieder en verloskundigen stellen het aantal uren kraamzorg in overleg met ons vast. Bij de bepaling van het aantal uren kraamzorg hanteren wij het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf). Het aantal uren en dagen is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

  • U kunt voor kraamzorg terecht bij geboortecentra, kraamverzorgenden, een geboortezorgorganisatie die hiervoor door ons is gecontracteerd of ziekenhuizen. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. U kunt ook bellen met 079 34 04 50. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.
  • Voor het krijgen van de kraamzorg moet u zich bij ons aanmelden. Als u dit doet voor de twintigste week van de zwangerschap, kunnen wij tijdig voldoende zorg regelen. Aanmelden kan telefonisch via 079 34 30 450 of maak gebruik van het online aanmeldformulier.
  • Bent u nog niet bevallen en overweegt u een thuisbevalling? Vergeet dan niet het kraampakket te bestellen. Gratis bij de aanvullende verzekering Plus of Top.
  • Voor kraamzorg bij u thuis, een kraam(zorg)hotel of geboortecentrum geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,40 per uur.
  • Verblijft u zonder medische noodzaak in een ziekenhuis? U betaalt dan een wettelijke eigen bijdrage van €17,50 per dag voor u, en €17,50 per dag voor uw kind. Kost het verblijf in de instelling meer dan €125,- per dag? Dan betaalt u ook het bedrag boven deze €122,50.
  • Heeft u een medische indicatie voor bevalling in een ziekenhuis of instelling, dan betaalt u geen eigen bijdrage voor kraamzorg tijdens het verblijf van u en uw kind in de instelling.

De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Maakt u gebruik van kraamzorg door een kraamzorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren dan een maximumvergoeding voor kraamzorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan betaalt u het verschil. Bekijk de tarievenlijst kraamzorg voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage

Belangrijke documenten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een beknopte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering