Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Kinderopvang bij ziekenhuisopname is de opvang van uw kinderen tijdens uw ziekenhuisopname. De kinderopvang vindt plaats bij een kindercentrum of gastouderbureau.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Kinderopvang bij ziekenhuisopname is de opvang van uw kinderen tijdens uw ziekenhuisopname. De kinderopvang vindt plaats bij een kindercentrum of gastouderbureau.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van kinderopvang vanaf de elfde dag dat u aaneengesloten in een ziekenhuis ligt. De ziekenhuisopname is voor zorg uit de basisverzekering, uw kinderen zijn jonger dan twaalf jaar en zij zijn ook bij Salland Zorgverzekeringen verzekerd.

De vergoeding geldt alleen voor kinderopvang door uw ziekenhuisopname. De vergoeding geldt niet voor het aantal uren kinderopvang dat u eventueel normaal al geregeld heeft.

Vergoeding kinderopvang bij ziekenhuisopname

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van kinderopvang bij ziekenhuisopname.
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden
Top
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 20,- per dag. Als de prijs voor de kinderopvang hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij kindercentra en gastouderbureaus die in het landelijk register kinderopvang staan. Kijk op landelijkregisterkinderopvang.nl voor meer informatie.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.