Ki-, kid- of iui-behandeling

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is een ki-, kid- of iui-behandeling?
  2. Verwijzing nodig voor ki-, kid- of iui-behandeling
  3. Vergoeding ki-, kid- of iui-behandeling in 2021
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een ki-, kid- of iui-behandeling?

Een ki-, kid- en iui-behandeling zijn manieren om binnen de baarmoeder tot een bevruchting van een eicel te komen:

  • kunstmatige inseminatie (k.i.), een arts brengt zaad van de partner of een donor in de baarmoedermond;
  • kunstmatige inseminatie donor (k.i.d.),u maakt voor de kunstmatige inseminatie gebruik van het zaad van een spermadonor;
  • intra uterine inseminatie (i.u.i), een arts brengt de zaadcellen hoog in de baarmoeder in om tot een bevruchting te komen.

2. Verwijzing nodig voor ki-, kid- of iui-behandeling

U heeft voor een ki-, kid- of iui-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

3. Vergoeding ki-, kid- of iui-behandeling in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van de ki-, kid- of iui-behandeling en de medicijnen die voor de behandeling nodig zijn (als er sprake is van een medische indicatie).
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100% bij een medische indicatie

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wat krijgt u niet vergoed?

U heeft bij kid geen recht op vergoeding van de kosten van de donor en donorzaad.

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een ki-, kid- of iui-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

5. Eigen risico

De kosten van de ki-, kid- of iui-behandeling tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ki-, kid- of iui-behandeling terecht bij een ziekenhuis dat hiervoor een vergunning heeft. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.


Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering