Ketenzorg

Ketenzorg kan er zijn voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, voor vasculair risicomanagement, voor verzekerden met COPD en astma.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Ketenzorg kan er zijn voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, voor vasculair risicomanagement, voor verzekerden met COPD en astma.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor ketenzorg

U heeft voor ketenzorg een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Vergoeding ketenzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding voor ketenzorg:
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

Geen eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico vallen wel de kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen de zorg verlenen.

  • een gecontracteerde zorggroep;
  • een zorgaanbieder die door ons is aangewezen voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg.

 

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.