Ketenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2019

  1. Wat valt er onder ketenzorg?
  2. Verwijzing nodig voor ketenzorg
  3. Vergoeding ketenzorg in 2019
  4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat valt er onder ketenzorg?

Ketenzorg is zorg die wordt bekostigd met toepassing van de op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. Ketenzorg bestaat uit een voor een bepaalde aandoening opgesteld zorgprogramma waarbij verschillende zorgaanbieders zijn betrokken. Voor dat hele zorgprogramma geldt één tarief. Doel is dat zorgaanbieders nauw samenwerken en de zorg voor de patiënt goed afstemmen.

 

Ketenzorg kan er zijn voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, voor vasculair risicomanagement (hartfalen), voor verzekerden met COPD en astma.

2. Verwijzing nodig voor ketenzorg

U heeft voor ketenzorg een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

3. Vergoeding ketenzorg in 2019

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding voor ketenzorg:

 

Zorgverzekering Vergoeding 2019
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor ketenzorg naar een zorggroep met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

6. Geen eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico vallen wel de kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

7. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbiederen mogen de zorg verlenen.

  • een gecontracteerde zorggroep;
  • een zorgaanbieder die is genoemd voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg. Daarbij geldt als voorwaarde dat sprake is van ketenzorg waarbij de zorgaanbieders ‘los’ gecontracteerd worden. De coördinatie en organisatie worden via een ‘koptarief’ bekostigd.

Met onze zorgzoeker vindt u eenvoudig een zorgaanbieder bij u in de buurt. Of bel met onze Zorgadvieslijn (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering