Ketenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat valt er onder ketenzorg?
  2. Verwijzing nodig voor ketenzorg
  3. Vergoeding ketenzorg in 2021
  4. Geen wettelijke eigen bijdrage
  5. Eigen risico
  6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat valt er onder ketenzorg?

Ketenzorg kan er zijn voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, voor vasculair risicomanagement, voor verzekerden met COPD en astma.

2. Verwijzing nodig voor ketenzorg

U heeft voor ketenzorg een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

3. Vergoeding ketenzorg in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding voor ketenzorg:

 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

5. Geen eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico vallen wel de kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

6. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbiederen mogen de zorg verlenen.

  • een gecontracteerde zorggroep;
  • een zorgaanbieder die door ons is aangewezen voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg.

Met onze zorgzoeker vindt u eenvoudig een zorgaanbieder bij u in de buurt. Of bel met onze Zorgadvieslijn (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering