Incontinentiemateriaal

Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen.

Voorbeelden van incontinentiematerialen zijn:

  • urineopvangzakken;
  • stomamaterialen;
  • katheters met blaasvloeistoffen;
  • incontinentie-absorbtiemateriaal;
  • spoelapparatuur (anaal);
  • breukbanden.

Een plaswekker valt niet onder de vergoeding van incontinentiematerialen.

Vergoedingen 2022

Voorschrift nodig

U heeft voor incontinentiemateriaal een voorschrift nodig van een arts of gespecialiseerd verpleegkundige.

Bruikleen of eigendom?

U krijgt incontinentiemateriaal in eigendom.

Vergoeding incontinentiemateriaal

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van incontinentiematerialen:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Gaat u voor incontinentiemateriaal naar een apotheek of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding voor hulpmiddelen van niet-gecontracteerde zorgverleners. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij in 2022 tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor incontinentiematerialen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van het incontinentiemateriaal tellen dan mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Het incontinentiemateriaal is verkrijgbaar bij een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener voor de levering van het incontinentiemateriaal? De niet-gecontracteerde zorgverlener moet nog altijd een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen zijn.

Meldpunt Stomazorg

Gebruikt u op dit moment stomahulpmiddelen? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling en/of de stomahulpmiddelen. U kunt deze ervaringen, positief en negatief doorgeven aan Meldpunt Stomazorg.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.