Incontinentiemateriaal

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is incontinentiemateriaal?
 2. Voorschrift nodig voor incontinentiemateriaal
 3. Bruikleen of eigendom?
 4. Vergoeding incontinentiemateriaal in 2021
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat is incontinentiemateriaal?

Incontinentiematerialen zijn hulpmiddelen die urine en ontlasting opnemen, afvoeren of opvangen. Voorbeelden van incontinentiematerialen zijn:

 • urineopvangzakken;
 • stomamaterialen;
 • katheters met blaasvloeistoffen;
 • incontinentie-absorbtiemateriaal;
 • spoelapparatuur (anaal);
 • breukbanden.

Een plaswekker valt niet onder de vergoeding van incontinentiematerialen.

2. Voorschrift nodig voor incontinentiemateriaal

U heeft voor incontinentiemateriaal een voorschrift nodig van een arts of gespecialiseerde verpleegkundige.

3. Bruikleen of eigendom?

U krijgt incontinentiemateriaal in eigendom.

4. Vergoeding incontinentiemateriaal in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van incontinentiematerialen:
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Gaat u voor incontinentiemateriaal naar een apotheek of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Wij hanteren een maximumvergoeding voor hulpmiddelen van niet-gecontracteerde zorgverleners. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 90% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 90% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor incontinentiematerialen geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

7. Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van het incontinentiemateriaal tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Het incontinentiemateriaal is verkrijgbaar bij een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde apotheek of leverancier van hulpmiddelen.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener voor de levering van het incontinentiemateriaal? De niet-gecontracteerde zorgverlener moet nog altijd een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen naar onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering