Huisartsenzorg

U heeft recht op huisartsenzorg. Huisartsenzorg omvat zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en die apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests, vallen hier niet onder.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

U heeft recht op huisartsenzorg. Huisartsenzorg omvat zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en die apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests, vallen hier niet onder.

.

Vergoedingen 2022

Vergoeding huisartsenzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van kosten van huisartsenzorg.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huisartsenzorg.

Geen eigen risico

De kosten van huisartsenzorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Laat een (huis)arts onderzoek door anderen uitvoeren en worden de kosten hiervoor apart in rekening gebracht? Deze kosten kunnen dan wel onder het verplicht eigen risico vallen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.