Hoorhulpmiddelen

Met hoorhulpmiddelen kunt u beter horen en bent u minder beperkt in uw dagelijks leven.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Met hoorhulpmiddelen kunt u beter horen en bent u minder beperkt in uw dagelijks leven.

Vanuit de basisverzekering kunt u voor verschillende hoorhulpmiddelen een vergoeding krijgen:

  • hoorapparaten;
  • eenvoudige luisterhulpen;
  • ringleidingen, infraroodapparatuur en FM-apparatuur;
  • BAHA softband;
  • tekst- en beeldtelefoons plus bijbehorende software;
  • wek- en waarschuwingsinstallaties;
  • solo-apparatuur;
  • signaalhonden.

Onder hoorhulpmiddelen vallen geen deels implanteerbare hoorhulpmiddelen. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) leest u voor welke hoorhulpmiddelen u in aanmerking komt.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel dat u nodig heeft, gelden andere voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) leest u deze voorwaarden.

Verwijzing nodig voor hoorhulpmiddelen

Uw huisarts moet u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van uw gehoorprobleem in kaart brengen, zodat u de juiste oplossing krijgt.

Heeft u een hoorhulpmiddel nodig in verband met ouderdomsgehoorverlies, dan kan een huisarts u ook direct verwijzen naar een gecontracteerde audicien. Dat is mogelijk bij een elektroakoestisch hoorapparaat, oorstukjes, eenvoudige luisterhulpen en een ringleiding.

Bruikleen of eigendom?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel krijgt u dit in bruikleen of eigendom. Bekijk het Reglement Hulpmiddelen (PDF) voor verdere informatie.

Vergoeding hoorhulpmiddelen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van hoorhulpmiddelen. Met de meeste aanvullende verzekeringen heeft u recht op een vergoeding van de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage.

De maximale vergoeding voor de verzorging van een signaalhond is € 1.140,- per jaar.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar*

*De maximale vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt voor verschillende hulpmiddelen samen: heupprotectoren, hoorapparaten, plaswekker en pruiken.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal zorgverleners niet gecontracteerd. Dit geldt vooral voor zorgverleners buiten de regio Salland. Gaat u voor een hoorhulpmiddel naar een zorgverlener of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan hanteren wij een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan geldt in 2022 voor de hoorapparaten vanuit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aankoopkosten.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van hoorhulpmiddelen die uw eigendom worden, tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, zoals de tekst- en beeldtelefoon, solo-apparatuur en een signaalhond.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt uw hoorhulpmiddel krijgen via een gecontracteerde zorgverlener of leverancier.

U kunt voor hoorhulpmiddelen ook terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Deze leverancier moet dan wel voldoen aan onze criteria om de zorg te mogen verlenen. Voor een aantal hulpmiddelen is dat (maar niet voor alle): leverancier van hulpmiddelen met een certificaat van StAr.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.