Gezondheidscursus

Vergoeding zorgverzekering 2019

 1. Wat is een gezondheidscursus?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Vergoeding gezondheidscursus in 2019
 4. Eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een gezondheidscursus?

Een gezondheidscursus helpt u bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking. Voorbeelden van cursussen die voor een vergoeding in aanmerking komen:

 • EHBO en reanimatie (geen BHV-opleiding);
 • kinder-EHBO, cursus voor ongevallen met kinderen thuis;
 • dementie de baas, cursus voor mantelzorger en verzorgde met dementie;
 • PEPP, cursus voor mantelzorger en verzorgde met Parkinson;
 • voorbij alcohol; cursussen en trainingen om alcoholgebruik tegen te gaan;

 • gezond en Fit, internetcursus van de NTI.

De volgende cursussen worden niet vergoed:

 • vrijetijdsbesteding, zoals sporttraining, yoga, tai chi en meditatie;
 • boeken die een cursus ondersteunen.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een gezondheidscursus als de cursus voor uzelf is of om iemand in uw directe omgeving te ondersteunen. De gezondheidscursus moet u helpen bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.

Voor een vergoeding van de kosten stuurt u een kopie van het diploma of certificaat mee met uw declaratieformulier.

3. Vergoeding gezondheidscursus in 2019

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op een vergoeding van een gezondheidscursus. De vergoeding geldt voor alle gezondheidscursussen samen.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2019
Basisverzekering geen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top 75% tot maximaal € 150,- per kalenderjaar

4. Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de gezondheidscursus tot een bepaald bedrag. Het resterende deel betaalt u zelf.

5. Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

Een professionele aanbieder van gezondheidscursussen mag de cursus geven, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, reumavereniging, diabetesvereniging of de Nederlandse Hartstichting.

Voor vragen of meer informatie over gezondheidscursussen kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering