Gezondheidscursus

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is een gezondheidscursus?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Vergoeding gezondheidscursus in 2021
 4. Eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een gezondheidscursus?

Een gezondheidscursus helpt u bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking. Voorbeelden van cursussen die voor een vergoeding in aanmerking komen:

 • EHBO en reanimatie (geen BHV-opleiding);
 • kinder-EHBO, cursus voor ongevallen met kinderen thuis;
 • dementie de baas, cursus voor mantelzorger en verzorgde met dementie;
 • PEPP, cursus voor mantelzorger en verzorgde met Parkinson;
 • voorbij alcohol; cursussen en trainingen om alcoholgebruik tegen te gaan.

De volgende cursussen worden niet vergoed:

 • vrijetijdsbesteding, zoals sporttraining, yoga, tai chi en meditatie;
 • boeken die een cursus ondersteunen.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een gezondheidscursus als de cursus voor uzelf is of om iemand in uw directe omgeving te ondersteunen. De gezondheidscursus moet u helpen bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.

Voor een vergoeding van de kosten stuurt u een kopie van het diploma of certificaat mee met uw declaratieformulier.

3. Vergoeding gezondheidscursus in 2021

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op een vergoeding van een gezondheidscursus. De vergoeding geldt voor alle gezondheidscursussen samen.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top 75% tot maximaal € 150,- per kalenderjaar

4. Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de gezondheidscursus tot een bepaald bedrag. Het resterende deel betaalt u zelf.

5. Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

6. Bij wie kunt u terecht?

Een professionele aanbieder van gezondheidscursussen mag de cursus geven, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, reumavereniging, diabetesvereniging of de Nederlandse Hartstichting.

Voor vragen of meer informatie over gezondheidscursussen kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering