Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding zorgverzekering 2018

 1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?
 2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen
 4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie in 2018
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding u krijgt hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van:

 • fysiotherapie en oefentherapie als u een aandoening heeft die staat in bijlage 1 van art. 2.6 van het Besluit Zorgverzekering. Dit is de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf);
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. U heeft in dit geval recht op 37 behandelingen voor een periode van 12 maanden. Ook de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, wat bij de andere aandoeningen niet het geval is;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.


Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op volledige vergoeding van een zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing moet een toelichting bevatten, waaruit duidelijk de behoefte aan die vorm van fysiotherapie of oefentherapie blijkt.

 

Gaat u voor behandeling naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur dan een kopie van de verwijzing mee met het indienen van de eerste declaratie. Ook moet u een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet als de verzekerde jonger is dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie in 2018

Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen:
 

Zorgverzekering Vergoeding 2018
Basisverzekering
 • alle behandelingen*  van chronische aandoeningen vanaf de 21 behandeling.
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

*) Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2018
Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Compact 9 zittingen* per kalenderjaar
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie


Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en/of oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

*Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

 

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

No-claim

Als u in een jaar geen gebruik maakt van fysiotherapie en oefentherapie, dan kunt u in het volgende jaar extra zittingen declareren:
 

Aanvullende verzekering Aantal extra zittingen in het volgende jaar
Start 2
Extra 3 (geen manuele therapie)
Plus 5 (geen manuele therapie)
Top 7 (geen manuele therapie)

 

De volgende voorwaarden gelden om in 2018 in aanmerking te komen voor de extra zittingen:

 • U bent zowel in 2017 als in 2018 aanvullend verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen; en
 • U heeft in 2018 dezelfde aanvullende verzekering als in 2017, of een hogere; en
 • U heeft in 2017 geen fysiotherapie en oefentherapie gebruikt; en
 • Als u een aanvullende verzekering Extra, Plus of Top heeft, gebruikt u de extra zittingen (in 2018) niet voor manuele therapie.

De no-claim regeling geldt ook voor het jaar 2019. Daarvoor moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft in 2018 en in 2019 een aanvullende verzekering van Salland Zorgverzekeringen; en
 • u heeft in 2019 dezelfde aanvullende verzekering als in 2018, of een hogere; en
 • u heeft in 2018 geen gebruik gemaakt van fysiotherapie en oefentherapie; en
 • als u een Extra, Plus of Top aanvullende verzekering heeft, gebruikt u de extra zittingen (in 2019) niet voor manuele therapie.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

7. Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. Dat hebben wij vrijgesteld van het verplicht eigen risico (u betaalt hier wel vrijwillig eigen risico voor).

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • algemene fysiotherapie: fysiotherapeut;
 • bekkenfysiotherapie: bekkenfysiotherapeut voor;
 • geriatrische fysiotherapie: geriatriefysiotherapeut;
 • littekenbehandeling: fysiotherapeut of huidtherapeut;
 • manuele therapie: manueel therapeut;
 • oedeemtherapie en lymfedrainage: oedeemtherapeut en huidtherapeut;
 • algemene oefentherapie: oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
 • psychomatische oefentherapie: psychomatische oefentherapeut (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;

 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie belt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering