Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.

Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor deze zorg in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft iedere verzekerde in 2022 recht op fysiotherapie en oefentherapie als hij of zij een aandoening heeft die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF). Heeft de verzekerde tot 18 jaar een aandoening die niet op de lijst staat, dan heeft hij of zij altijd recht op de eerste negen behandelingen per kalenderjaar. Wanneer die behandelingen onvoldoende resultaat opleveren, dan heeft de verzekerde aansluitend recht op maximaal negen behandelingen extra.

Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Bent u 18 jaar of ouder? Bekijk de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u 18 jaar of ouder bent.

Verwijzing bij bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen (GZSP):

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar 

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:

Basispolis
Geen
Start
6 zittingen per kalenderjaar
Extra
9 zittingen per kalenderjaar
Plus
15 zittingen per kalenderjaar
Top
25 zittingen per kalenderjaar

Top/Plus: 15/25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie**
Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Wanneer de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger zijn dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Toelichting vergoeding aanvullende verzekering
Een zitting wordt als volgt berekend:

 Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting 0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
 Intake en onderzoek naar screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
 Overige, zoals gewone zittingen, intake enzovoort 1 zitting

Toelichting vergoeding manuele therapie
**Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. 

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor fysiotherapie of oefentherapie.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt in 2022 voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • algemene fysiotherapie: fysiotherapeut;
 • bekkenfysiotherapie: bekkenfysiotherapeut;
 • geriatrische fysiotherapie: geriatriefysiotherapeut;
 • kinderfysiotherapie: kinderfysiotherapeut;
 • littekenbehandeling: fysiotherapeut of huidtherapeut;
 • manuele therapie: manueel therapeut;
 • psychosomatische oefentherapie: psychosomatische oefentherapeut (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering);
 • oedeemtherapie en lymfedrainage: oedeemtherapeut en huidtherapeut voor;
 • algemene oefentherapie: oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
 • geriatrische oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut;
 • kinderoefentherapie: kinderoefentherapeut.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.