Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Vergoeding zorgverzekering 2018

 1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?
 2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing bij bepaalde behandelingen
 4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar in 2018
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Geen eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft iedere verzekerde recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als hij of zij een aandoening heeft die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf). Heeft de verzekerde tot 18 jaar een aandoening die niet op de lijst staat, dan heeft hij of zij altijd recht op een vergoeding van de eerste negen behandelingen per kalenderjaar. Wanneer die behandelingen onvoldoende resultaat opleveren, dan heeft de verzekerde aansluitend recht op vergoeding van maximaal negen behandelingen extra.

Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op volledige vergoeding van zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

 

Bent u 18 jaar of ouder? Bekijk de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u 18 jaar of ouder bent.

3. Verwijzing bij bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing moet een toelichting bevatten, waaruit duidelijk de behoefte aan die vorm van fysiotherapie of oefentherapie blijkt.

Gaat u voor behandeling naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur bij de declaratie van de eerste rekening een kopie van de verwijzing mee. U moet ook een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet als de verzekerde jonger is dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar in 2018

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:
 

Zorgverzekering Vergoeding 2018
Basisverzekering
 • alle behandelingen* van chronische aandoeningen;
 • maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar van niet-chronische aandoeningen. Bij onvoldoende resultaat: maximaal 9 behandelingen extra.

*) Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2018
Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Compact 9 zittingen* per kalenderjaar
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie

 

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

*Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

 

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige, zoals gewone zittingen, intake enzovoort 1 zitting

No-claim

Als u in een jaar geen gebruik maakt van fysiotherapie en oefentherapie, dan kunt u in het volgende jaar extra zittingen declareren:
 

Aanvullende verzekering Aantal extra zittingen in het volgende jaar
Start 2
Extra 3 (geen manuele therapie)
Plus 5 (geen manuele therapie)
Top 7 (geen manuele therapie)

 

De volgende voorwaarden gelden om in 2018 in aanmerking te komen voor de extra zittingen:

 

 • U bent zowel in 2017 als in 2018 aanvullend verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen; en
 • U heeft in 2018 dezelfde als in 2017, of een hogere; en
 • U heeft in 2017 geen fysiotherapie en oefentherapie gebruikt; en
 • Als u een aanvullende verzekering Extra, Plus of Top heeft, gebruikt u de extra zittingen (in 2018) niet voor manuele therapie.

De no-claim regeling geldt ook voor het jaar 2019. Daarvoor moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft in het jaar 2018 en het jaar 2019 een aanvullende verzekering van Salland Zorgverzekeringen; en
 • U heeft in 2019 dezelfde als in 2018, of een hogere; en

 • u heeft in het jaar 2018 geen gebruik gemaakt van fysiotherapie en oefentherapie; en
 • als u een Extra, Plus of Top aanvullende verzekering heeft, gebruikt u de extra zittingen (in 2019) niet voor manuele therapie.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Wanneer de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger zijn dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

7. Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor fysiotherapie of oefentherapie.

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • algemene fysiotherapie: fysiotherapeut;
 • bekkenfysiotherapie: bekkenfysiotherapeut;
 • geriatrische fysiotherapie: geriatriefysiotherapeut;
 • kinderfysiotherapie: kinderfysiotherapeut;
 • littekenbehandeling: fysiotherapeut of huidtherapeut;
 • manuele therapie: manueel therapeut;
 • oedeemtherapie en lymfedrainage: oedeemtherapeut en huidtherapeut voor;
 • algemene oefentherapie: oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
 • kinderoefentherapie: kinderoefentherapeut;

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie belt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering