Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding zorgverzekering 2017

 1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?
 2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen
 4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie in 2017
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
 6. Geen wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding u krijgt hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk hier de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van:


Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op volledige vergoeding van een zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

3. Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig:

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Gaat u voor behandeling vanuit de aanvullende verzekering naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut, huidtherapeut of kinderfysiotherapeut, dan heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Bij het declareren van de rekening stuurt u een kopie van de verwijzing mee.

4. Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie in 2017

Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen:
 

Zorgverzekering Vergoeding 2017
Basisverzekering
 • alle behandelingen*  van chronische aandoeningen vanaf de 21 behandeling.
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot maximaal negen behandelingen.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

*) Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2017
Start 6 zittingen* per kalenderjaar
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie


Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en/of oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

*Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

 

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

No-claim

Als u geen gebruik maakt van fysiotherapie in het jaar 2017, kunt u in 2018 extra zittingen declareren:
 

Aanvullende verzekering Aantal extra zittingen in 2018
Start 2
Extra 3 (geen manuele therapie)
Plus 5 (geen manuele therapie)
Top 7 (geen manuele therapie)

 

De volgende voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de extra zittingen:

 • U bent zowel in 2017 als in 2018 aanvullend verzekerd bij Salland Zorgverzekeringen; en
 • U heeft in 2018 dezelfde of een meer uitgebreide aanvullende verzekering als in 2017; en
 • U heeft in 2017 geen fysiotherapie gebruikt; en
 • Als u een aanvullende verzekering Extra, Plus of Top heeft, gebruikt u de extra zittingen (in 2018) niet voor manuele therapie.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

7. Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij een:

 • fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • manueel therapeut voor manuele therapie;
 • oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • psychomatische oefentherapeut voor psychomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie belt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering