Ergotherapie

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is ergotherapie?
  2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgverlener
  3. Vergoeding ergotherapie in 2021
  4. Maximumvergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener
  5. Geen wettelijke eigen bijdrage
  6. Eigen risico
  7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is ergotherapie?

Ergotherapie omvat de zorg die ergotherapeuten plegen te bieden. Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid te bevorderen en te herstellen. Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten ergotherapie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg. Een ergotherapeut geeft de ergotherapie. 

2. Verwijzing bij niet-gecontracteerde zorgverlener

U heeft een verwijzing nodig van een een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Bij het indienen van uw rekening stuurt u een kopie van de verwijzing mee.

 

Let op! U kunt alleen zonder verwijzing naar een gecontracteerde ergotherapeut als deze de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg heeft afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl staat of dit zo is. Er moet dan ‘DT’ onder de naam van de ergotherapeut staan. Met de zorgzoeker kunt u opzoeken of de zorgverlener gecontracteerd is.

3. Vergoeding ergotherapie in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van ergotherapie:
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor ergotherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ergotherapie.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor ergotherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018, dan hoeft de ergotherapeut hier niet bij aangesloten te zijn.
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering