Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf omvat kortdurend verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn of het heeft betrekking tot palliatief terminale zorg.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Eerstelijnsverblijf omvat kortdurend verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn of het heeft betrekking tot palliatief terminale zorg.

De zorg omvat niet:

  • verblijf;
  • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
  • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar;
  • verblijf voor verzekerden met een Wlz-indicatie.

Vergoedingen 2022

U heeft vanuit de basisverzekering recht op eerstelijnsverblijf.

Verwijzing nodig

Voor eerstelijnsverblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding van eerstelijnsverblijf als u een medische noodzaak heeft voor 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging, al dan niet in combinatie met paramedische zorg die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor eerstelijnsverblijf naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Voor eerstelijnsverblijf kunt u terecht bij een instelling voor eerstelijnsverblijf.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.