Eerstelijnsverblijf

Vergoeding eerstelijnsverblijf 2021

 1. Wat is eerstelijnsverblijf?
 2. Verwijzing nodig voor eerstelijnsverblijf
 3. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 4. Vergoeding eerstelijnsverblijf in 2021
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is eerstelijnsverblijf?

Eerstelijnsverblijf omvat kortdurend verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn of het heeft betrekking tot palliatief terminale zorg.

 

De zorg omvat niet:

 • verblijf;
 • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
 • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar;
 • verblijf voor verzekerden met een Wlz-indicatie.

2. Verwijzing nodig voor eerstelijnsverblijf

Voor eerstelijnsverblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

3. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding van eerstelijnsverblijf als u een medische noodzaak heeft voor 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging, al dan niet in combinatie met paramedische zorg die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

4. Vergoeding eerstelijnsverblijf in 2021

U heeft vanuit de basisverzekering recht op eerstelijnsverblijf.

 

Zorgverzekering                Vergoeding 
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor eerstelijnsverblijf naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf.

7. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Voor eerstelijnsverblijf kunt u terecht bij een instelling voor eerstelijnsverblijf.

9. Toestemming aanvragen

U moet voorafgaande aan het verblijf schriftelijke toestemming van ons hebben als het gaat om:

 • verblijf in een instelling die geen contract met ons heeft;
 • zorg die langer dan drie maanden duurt, maar geen palliatieve zorg betreft.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. U kunt ook bellen met de Salland Zorgadvieslijn: (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering