Diëtetiek

Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden.

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten diëtetiek als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg. Diëtetiek krijgt u van een diëtist.

Vergoedingen 2022

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening. Dit geldt niet als u deze zorg, voor dezelfde aandoening, al ontvangt vanuit ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), wanneer u naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat. Als u een rekening indient van een niet-gecontracteerde diëtist, stuurt u dan een kopie van de verwijzing mee.

Let wel op! Hoewel u geen verwijzing nodig heeft als u naar een gecontracteerde diëtist wilt gaan, moet deze wel de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u zien of dit het geval is. De betreffende diëtist heeft dan ‘DT’ onder zijn/haar naam staan. Via onze zorgzoeker kunt u opzoeken of de diëtist gecontracteerd is.

Basispolis
100%, max. 3 uur p.jr. na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor diëtetiek naar een diëtist met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018, dan hoeft de diëtist hier niet bij aangesloten te zijn;
  • overige diëtetiek: een diëtist.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.