Diëtetiek

Vergoeding zorgverzekering 2020

  1. Wat is diëtetiek?
  2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg
  4. Vergoeding diëtetiek in 2020
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners 
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is diëtetiek?

Diëtetiek is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Het is ook behandeling door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van ziekten of klachten die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Diëtetiek krijgt u van een diëtist.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening. Dit geldt niet als u deze zorg, voor dezelfde aandoening, al ontvangt vanuit ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie.

3. Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorg

Afgegeven door een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, bedrijfsarts of specialist ouderengeneeskunde. Als u een rekening indient van een niet-gecontracteerde diëtist, stuurt u dan een kopie van de verwijzing mee.

 

Let wel op! Hoewel u geen verwijzing nodig heeft als u naar een gecontracteerde diëtist wilt gaan, moet deze wel de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u zien of dit het geval is. De betreffende diëtist heeft dan ‘DT’ onder zijn/haar naam staan. Via onze zorgzoeker kunt u opzoeken of de diëtist gecontracteerd is.

4. Vergoeding diëtetiek in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering maximaal drie behandeluren per kalenderjaar

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor diëtetiek naar een diëtist met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

7. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen de zorg verlenen.

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018, dan hoeft de diëtist hier niet bij aangesloten te zijn.
  • Overige diëtetiek: een diëtist.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde diëtist bij u in de buurt. U kunt ook bellen naar onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering