Dialysezorg

Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (hemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (hemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor dialysezorg

U heeft voor dialysezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Vergoeding dialysezorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van dialysezorg:

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

  • thuisdialyse-apparatuur met toebehoren;
  • regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de middelen die nodig zijn voor de dialyse;
  • overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse;
  • opleiding door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen;
  • noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum.

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u ook recht op vergoeding van:

  • de redelijke kosten voor aanpassingen aan en in de woning en het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Daarvoor geldt als voorwaarde dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen;
  • overige redelijke kosten die direct met de thuisdialyse samenhangen. Er mag dan geen mogelijkheid voor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling bestaan.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor dialysezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt in 2022 geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.